23 - 05 - 2024 | Ledelse

Hvorfor bør lederutvikling være øverst på agendaen?

Lesetid: 3 min

I en tid preget av rask endring og økende global konkurranse, står norske bedrifter, ledere og HR-medarbeidere overfor en betydelig utfordring: Hvordan sikre effektiv ledelse? Samtidig ser vi også av Randstad Workmonitor at færre og færre arbeidstakere ønsker å ta på seg lederansvar.

Lederutvikling har blitt et sentralt fokusområde, og med god grunn. I denne artikkelen ser vi på hvorfor lederutvikling er avgjørende for bedrifter.

Viktigheten av gode ledere i krevende tider

Norge, som mange andre land, opplever krevende økonomiske og sosiale tider. Dette stiller høye krav til ledere på alle nivåer. Evnen til å navigere gjennom usikre og komplekse situasjoner er ikke lenger en luksus, men en nødvendighet. Gode ledere er de som kan motivere, lede og inspirere sine team gjennom vanskelige perioder. De bidrar til å opprettholde moral og produktivitet, selv når forholdene er utfordrende.

Norske arbeidstakeres krav om gode ledere

En særegenhet ved det norske arbeidsmarkedet er arbeidstakernes sterke ønske om effektiv og inspirerende ledelse. Ansatte verdsetter ledere som er transparente, rettferdige og støttende. Dette skaper et arbeidsmiljø der folk trives, noe som igjen fører til økt produktivitet og bedre resultater for bedriften. I følge Randstads store employer brand rapport har vi de siste tre årene sett at arbeidstakerne i større og større grad vektlegger viktigheten av å ha gode ledere. I 2023 var det bare arbeidsmiljø og lønn som sto høyere på ønskelisten til de ansatte. Er du som medarbeider misfornøyd med din leder, er det en av de vanligste årsakene til at du søker deg til en ny arbeidsgiver.

Hva kan du forvente et utviklingsprogram?

Å sette i gang et utviklingsprogram for lederne dine, kan vise seg å være en av de beste investeringene bedriften gjør. En forutsetning er at prosjektet forankres ordentlig, slik at det legges et grunnlag for å lykkes. Har du bred støtte for programmene knyttet til utvikling, vil du blant annet kunne se disse resultatene:

Forbedrede ledelsesferdigheter: Fokuserer på å forbedre en lederes evne til å veilede et team effektivt, ta strategiske beslutninger, og håndtere utfordringer på en konstruktiv måte. Dette fører til bedre kvalitet på ledelsen i organisasjonen.

Økt innovasjon og endringsledelse: I en rask og skiftende forretningsverden er evnen til å tilpasse seg og drive innovasjon avgjørende. Gjennom et utviklingsprogram lærer ledere å håndtere endringer smidig og fremme en innovativ kultur i sine team.

Styrking av organisasjonens kultur: En dyktig leder påvirker ikke bare teamets ytelse, men også arbeidsmiljøet og organisasjonskulturen. Dette bidrar til å forme ledere som kan fremme en positiv og produktiv kultur.

Forbedring av ansattes engasjement og tilfredshet: God ledelse har en direkte innvirkning på ansattes engasjement og tilfredshet. Forstår og møter du de ansattes behov, vil bedriften oppleve økt moral og produktivitet.

Fremtidssikker organisasjon: Forbereder nåværende og fremtidige ledere til å ta på seg større ansvar. Dette sikrer at organisasjonen har en kontinuitet som er avgjørende for langsiktig suksess og bærekraftig vekst.

Les mer: Skap en målrettet kandidatopplevelse for å få de beste folkene

Mangel på ledere i det norske arbeidsmarkedet

En annen presserende grunn til å fokusere på lederutvikling er den nåværende mangelen på kvalifiserte ledere i Norge. Denne mangelen betyr at bedrifter ofte sliter med å finne eksterne kandidater som passer til deres behov. Det er derfor avgjørende å identifisere og utvikle ledertalenter internt. SSB anslår arbeidsledigheten til å ligge på 3,9 prosent for 2024, og med dette i bakhodet, samtidig som antallet lederstillinger som står ubesatt vokser, så er det presserende å finne andre alternativer for bedriftene som ønsker å rekruttere inn nye. Det er kort og godt ikke nok kompetanse til å dekke behovet.

Til tross for at mange opplever den økonomiske utviklingen som negativ, og aktivitetene hos bedriftene som avventende, så er det fortsatt et krevende arbeidsmarked. Antallet ledige stillinger er fortsatt skyhøyt, mens antallet kandidater ikke er vesentlig endret. For mange betyr dette få eller ingen søkere på stillingene.

Konsekvensen av å ikke utvikle ledere

Når bedrifter ikke klarer å ansette ønskede ledere eksternt, blir konsekvensen tydelig: De må fokusere på å utvikle de lederne de allerede har. Uten en dedikert innsats i lederutvikling, risikerer bedrifter å stagnere. De vil slite med å tilpasse seg endringer i markedet, og vil sannsynligvis oppleve lavere engasjement og produktivitet blant ansatte.

Lederutvikling er ikke bare en investering i enkeltindivider; det er en investering i bedriftens fremtid. Det å utruste ledere med de ferdighetene og kunnskapene de trenger for å lykkes er avgjørende for å navigere i dagens komplekse og stadig skiftende forretningslandskap. For norske bedrifter, ledere og HR-medarbeidere representerer dette en unik mulighet til å fremme en kultur av kontinuerlig læring og forbedring, noe som vil gagne både ansatte og bedriftens langsiktige suksess.