30 - 11 - 2023 | Rekruttering

Skap en målrettet kandidatopplevelse for å få de beste folkene

Lesetid: 4 min

Er rekrutteringsstrategien din i tråd med arbeidstakernes personlige og profesjonelle verdier? Å skape tillit blant folk er ingen liten oppgave, men det er noe enhver arbeidsgiver må gjøre hvis de ønsker å bygge en bærekraftig arbeidsstyrke.

Tillit går hånd i hånd med å tiltrekke og beholde de beste kandidatene, noe som kan være avgjørende for å lykkes i dagens konkurranseutsatte arbeidsmarked. Selskaper som klarer å tiltrekke seg og skape varige relasjoner med sine ansatte og kandidater vil være bedre posisjonert enn konkurrerende bedrifter. Men hvordan kan du vite hva som oppleves som meningsfullt for din målgruppe?

Fortsatt press i arbeidsmarkedet

I løpet av de siste årene har arbeidsmarkedet endret seg hurtig. Global uro, pandemi og tiltakende inflasjon er bare noe av det som har påvirket oss. Disse endringene har skapt en ny sosial kontrakt mellom mennesker og deres arbeidsgivere. Et arbeidsmarked under stadig press har ført til at endringene akselererer ytterligere. Innsikt fra rapporten Talent Trends 2023 viser at 76 % av ledere sier kandidatopplevelsen har blitt viktigere for deres organisasjoner i løpet av de siste 12 månedene.

Samtidig viser Randstads employer brand undersøkelse at 55% av de ansatte mener at selskapets verdier og formål (inkludert bærekraft, mangfold og inkludering) er viktig når du velger en arbeidsgiver. Faktisk oppgir 1 av 5 at de heller vil være arbeidsledige enn å jobbe for et selskap som har verdier som ikke stemmer overens med sine egne.

Styrking av kandidatopplevelsen og ledelse

Mange organisasjoner har startet HR-prosjekter med mål om å skape en positiv kandidatopplevelse. Det å fremheve hensikten og formålet med arbeidsoppgavene har blitt stadig viktigere for alle typer virksomheter, i tillegg til å forbedre hvordan ansatte administreres, blir hørt og kompensert. Ifølge McKinsey kan neglisjering av disse aspektene føre til alvorlige konsekvenser, inkludert tap av medarbeidere.

Hvordan styrker bedrifter sin kandidatopplevelse? Våre undersøkelser viser at det gjøres investeringer på en rekke områder. Alt fra å sette mangfold og inkludering i sentrum av kandidatstrategien (74 % av respondentene) til å implementere teknologi rettet mot å forbedre engasjementet (72 %). For andre er fokus på å skape nettverk og innhold for å engasjere og pleie fremtidig medarbeidere (71 %) vanlig.

Disse tiltakene er utformet for å etablere en attraktiv arbeidsplass som fremmer innovasjon, øker lojalitet og styrker selskapets employer brand. Initiativer bør utvikles basert på innsikt og undersøkelser, samt jevnlige tilbakemeldinger og samarbeid på tvers av alle kandidatprofiler. Dette er en av prinsippene for å skape det som er kjent som “people experience” (PX) og sikrer at medarbeiderne dine føler seg verdsatt og hørt, samtidig som virksomheten oppnår de ønskede resultatene.

Selv om regelmessige medarbeiderundersøkelser gir verdifull innsikt, er det like viktig å holde seg oppdatert på de siste trendene som påvirker arbeidsmarkedet. Dette bidrar til å danne et solid grunnlag for beslutninger som har betydning for kandidatopplevelsen. For eksempel viser årets undersøkelse fra Randstad Workmonitor at inflasjonen er en sentral bekymring for arbeidstakere over hele verden, og de forventer at arbeidsgivere skal støtte dem i en tid der privatøkonomien er under press. To av fem (41 %) sier de ønsker en lønnsøkning som tilsvarer de økte levekostnadene, mens nesten like mange (39 %) ønsker en økning i lønnen utenom den ordinære årlige lønnsjusteringen. Samtidig mener en stor prosentandel av arbeidstakeren at en god balanse mellom arbeid og privatliv er like viktig som konkurransedyktig lønn. Andre områder som står høyt på ønskelisten til dagens arbeidsaktive er fleksible arbeidsordninger og jobbsikkerhet.

For å skape meningsfulle kandidatopplevelser er det avgjørende at lederne sitter med innsikt om hvilke drivere som er viktigst for arbeidsstyrken deres til enhver tid. Samtidig som noen faktorer er så godt som uendret, er det andre drivere som endrer seg med svingningene i samfunnet for øvrig.

3 spørsmål du som leder bør stille deg

  • Undersøker vi de sentrale driverne for våre kandidater, slik at vi forstår i størst mulig grad hva som vil ha påvirkning på folk?
  • Kan vi tydelig definere ROI ved å investere i menneskers opplevelse, både når det gjelder finansielle og ikke-finansielle drivere? Og på denne måten få den forankringen som er nødvendig for å videreutvikle oss og skape endring?
  • Hvilke interessenter skal vi samarbeide med for å fortsette å utvikle vår EVP (Employee Value Proposition)?

5 måter å skape en mer meningsfylt kandidatopplevelse

  1. Legg til rette for at folk kan gi tilbakemeldinger og innspill på en trygg måte i alle faser av kandidatreisen — fra man er jobbsøker til ansatt, eller fra man er innleid konsulent til etter at oppdraget er utført. Bruk innsikten til å utvikle handlingsrettede strategier for å forbedre opplevelsen.

  2. Rett fokus mot de driverne som utgjør den største forskjellen i hvordan kandidatene opplever virksomheten din: inkludering, interessante arbeidsoppgaver, lønn og ansattegoder og godt arbeidsmiljø.

  3. Engasjer de ansatte og inviter dem til å delta i utviklingen av initiativer som påvirker deres arbeidsliv. Skap beslutningsdyktige grupper som er satt sammen av et mangfoldig utvalg av ansatte fra hele organisasjonen.

  4. Sikre at strategien er godt forankret i toppledelsen, spesielt når det gjelder initiativer som vil kreve endringer av bedriftskulturen. For å oppnå gode resultater kreves det handlinger, ikke bare ord, og dermed trenger du buy-in helt fra starten. Hjelp lederne til å forstå hensikten bak endringene, slik at de effektivt kan kommunisere den langsiktige verdien av selskapets employer brand, EVP og kandidatopplevelse.

  5. Vær autentisk og transparent. Folk verdsetter ærlighet og åpenhet, spesielt når det kommer til å kommunisere eventuelle endringer som kan påvirke de ansattes moral negativt. Besvar spørsmål tydelig og direkte i stedet for å pakke det inn.