27 - 03 - 2020 | Rekruttering

Omstilling: Krise eller mulighet for varig endring?

Lesetid: 4 min

Enhver stor krise fører med seg forandringer. Noen av oss ser på dette kun som en trussel, mens andre tenker at det også kan være en mulighet for en positiv endring på sikt. I denne artikkelen reflekterer jeg over teknologiens mulighet til å skape varige endringer for rekruttingsbransjen og alle andre som ansetter.

Denne våren har ikke blitt helt slik vi hadde sett for oss. Koronaviruset har satt en effektiv stopper for våre ambisiøse vekstplaner og vi har måtte begynne å tenke alternativt. Vi må omstille oss, tenke nytt og samhandle på en ny måte. Sett i lys av arbeidslivet har dessverre dette fått store konsekvenser for mange av oss. Arbeidsledigheten i mars har vært raskt stigende, og er nå på et nivå vi ikke har sett siden krigens dager. Disse tallene kjenner vi enda ikke rekkevidden og konsekvensene av. Det eneste vi vet er at bak denne dystre statistikken ligger en usikkerhet om hva disse menneskene har i vente. Er permitteringen midlertidig, eller blir den permanent og ender med konkurs eller oppsigelser?

Flere ledige, færre stillinger

I Dfind merker vi at noen bedrifter ønsker å utsette prosessene med rekruttering da man er usikre på om de selv må permittere, eller om de er i stand til å gjennomføre prosessen av praktiske årsaker. Dette er forståelig, men gjør dessverre situasjonen enda verre for alle de som nå må søke nye utfordringer. Det blir stadig flere kompetente og dyktige mennesker ledig, mens det blir færre stillinger å søke på.

Denne altomfattende globale krisen vil tvinge oss til å tenke nytt i alt vi gjør og hvordan vi gjør det. Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen nevner i en artikkel at mange nå vil ta inn over seg alvoret og ser hvor sårbart samfunnet er. Store og små inngripende tiltak må til om vi skal tilpasse oss en fremtid i stadig raskere endring. Han sier at Koronaviruset er et vindu som gjør det mulig å se alternative måter å organisere samfunnet vårt.

Digitale verktøy endrer prosesser

I et enkelt perspektiv er det fullt mulig å gjennomføre mye av rekrutteringsprosessene via Teams, Google Meet eller lignende plattformer. Skal man være enda mer profesjonell og tenke på kandidatens beste vil det være anbefalt å bruke dedikerte plattformer som tar hensyn til GDPR og personvern. Dette har vi bare gode erfaringer med og vil oppfordre alle som har behov for å ansette om å gå sammen med oss for å tenke litt nytt.

Les om bruk av videointervjuer i rekrutteringsprosesser: Hvordan ansette når dere ikke kan møtes?

Slik kan vi finne nye løsninger som på kort sikt ivaretar de anbefalinger FHI har gitt, og på lang sikt kanskje finne nye effektiv arbeidsmetoder som er mindre miljøbelastende. Idéen om videokonferanser er jo ikke ny, men har vi brukt potensialet godt nok? Jeg tror ikke det, men er nå etter å ha prøvd videointervjuer i større skala overbevist om at dette fungerer utmerket.

Internasjonalt bruker Randstad, som Dfind er en del av, mye tid på forskning. Blant annet er begrepet “Tech and Touch” for lengst etablert for å finne de optimale løsningene mellom teknologiens muligheter og menneskene vi møter i bemanningsprosesser.

Uansett vil vi forvente at ledighetstallene stiger utover våren og sommeren. Dette betyr at også vår bransje må omstille seg til en ny virkelighet. Sosial samhandling, interaktivitet, teknologi. Varig interaktiv kommunikasjon som skal ivareta både sikkerhet, personvern og funksjonalitet på en slik måte at det tilfører prosessene faktisk verdi.

Velutprøvde metoder

I 2014 lanserte vi “Dfind HR Solution” der vi bruker all den kompetanse våre dyktige kollegaer innen rekruttering har for å hjelpe bedrifter som må omstille eller si opp sine ansatte. Vi hadde på dette tidspunktet fått mange henvendelser fra kunder som da måtte nedbemanne som et resultat av oljekrisa. Konseptet ble hentet fra våre kolleger i Sverige som hadde utviklet dette med suksess gjennom snart 30 år. Vi gjennomførte kurs og utdannet omstillingscoacher over hele landet hvor vi har kontor.

Når vi møter mennesker som oppfatter det som en krise å miste jobben, er det godt å se at våre metoder fungerer og at de fleste kommer seg raskere i gang med noe nytt å gjøre. I Dfind har vi et utviklet et motsyklisk konsept som gjør oss fleksible og mulighet til å være operative både i oppgangs- og nedgangstider. Det var mye å gjøre frem til det ble bedre tider sent 2018 og i 2019 før vi i igjen kunne konsentrere oss mer om rekruttering.

Nå er vi på nytt i gang med å forberede oss på å hjelpe bedrifter med outplacementprogram for de ansatte som eventuelt blir overtallige. Vi må forberede oss på at mange vil trenge hjelp og dessverre kanskje langt flere enn vi har sett tidligere. Også her vil vi nå ha større forutsetninger og erfaring med å ta i bruk videokonferanser for å hjelpe overtallige over i nytt meningsfullt arbeid. Samtidig har vi forhåpentligvis gitt mange mennesker en positiv opplevelse av denne form for fremtidsrettet kommunikasjon.

Uansett hva utfallet blir skal vi være tilgjengelige med vår kompetanse enten du har behov for våre outplacementtjenester eller rekruttering av ledere og nøkkelpersoner.

Enten du er den permitterte eller den som må permittere, er dette kanskje en passende anledning til å minne om den talen J. F. Kennedy holdt 12. april 1959 i Indianapolis der han sa: “The Chinese use two brush strokes to write the word «crisis». One brush stroke stands for danger; the other for opportunity. In a crisis, be aware of the danger — but recognize the opportunity.”

Lykke til i jakten på varige og positive endringer, vi møtes snart - på skjermen!