21 - 02 - 2023 | Rekruttering

Nye regler om innleie av arbeidskraft: Dette må du som leder vite

Lesetid: 2 min

For å sikre at virksomheten og driften kan operere som normalt når de nye endringene i Arbeidsmiljøloven trer i kraft, er det svært viktig at du som leder setter deg godt inn i det nye regelverket. Heldigvis har du alltid en trygg og solid sparringspartner i Dfind.

Stortinget vedtok i fjor et knippe endringer i Arbeidsmiljøloven. 1. april 2023 trådte regelverket om inn- og utleie i kraft. Har du skaffet deg en god nok oversikt over hva dette betyr for deg som arbeidsgiver? 

Kort forklart opphever de nye regelendringene din mulighet til å leie inn arbeidskraft ved arbeid av midlertidig karakter for å dekke behov som eksempelvis sesongarbeid, prosjekter eller arbeidstopper. 

Selv om formålet med endringene er å styrke arbeidslivet, med fokus på fast ansettelse, vil den nye arbeidssituasjonen sannsynligvis skape problemer for en del foretak som har varierende behov for arbeidskraft i løpet av et ordinært år. Nå gjelder det å ha god oversikt over hvordan reglene treffer egen virksomhet, slik at man kan planlegge godt.

Enkelte unntak

Noen selskaper tror det er helt stopp og ikke lenger mulig å leie inn. I henhold til det nye regelverket kan du fremdeles benytte deg av eksterne samarbeidspartnere for å leie inn arbeidskraft til vikariater. I tillegg kan du leie inn til arbeid av midlertidig karakter dersom det foreligger en tariffavtale med en fagforening og avtale med tillitsvalgte. Dette forutsetter at fagforeningen har innstillingsrett etter arbeidstvistloven, altså at den har flere enn 10.000 medlemmer.

Videre er det gitt følgende unntak i den nye forskriften:

  • Innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse, dersom de skal bidra med spesialisert kunnskap og rådgivning innen et bestemt fagområde. Det stilles krav om at prosjektet er tydelig avgrenset, og skiller seg i art fra virksomhetens ordinære drift.
  • Innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten.

Utover dette vil det i praksis ikke være mulig for ditt foretak å leie inn arbeidskraft i henhold til regelverket.

Hva betyr dette for deg som arbeidsgiver?

I Dfind har vi den seneste tiden fått mange henvendelser fra bekymrede bedriftsledere med spørsmål om hva disse endringene vil bety for deres foretak, og hvordan situasjonen vil påvirke samarbeidet mellom oss.

Dersom du ikke allerede har begynt å planlegge for hvordan din virksomhet skal få dekket deres behov for kompetanse og arbeidskraft, anbefaler vi på det sterkeste at du starter denne prosessen så raskt som mulig.

Som arbeidsgiver er det viktig at du setter deg inn i det nye regelverket, men du vil alltid ha en god støttespiller og sparringspartner i Dfind. Som en del av verdens største HR-selskap kan du være trygg på at vi alltid sørger for å overholde alle regler og forskrifter knyttet til tjenesteleveranser, og vi har også god oversikt og kontroll over de nye endringene som kommer i april.

Er du usikker så vil en en god sparringspartner gi deg oversikt og klarhet til å løse utfordringer som oppstår i forbindelse med de nye reglene. Med god rådgivning og tilpassede tjenester, er jeg sikker på at det fremdeles finnes løsninger for å dekke dine behov.

Ønsker du å høre hvordan vi kan hjelpe din bedrift?  Kontakt oss for en uforpliktende prat.