27 - 12 - 2022 | Rekruttering

Nå er talentene på flyttefot – griper du muligheten?

Lesetid: 3 min

Akkurat nå finnes gode muligheter for å sikre kompetansen din organisasjon er avhengig av for å lykkes fremover. Ledere som våger å ta nødvendige avgjørelser, og ikke blir sittende på gjerdet i et urolig marked, kan stå igjen som vinnere når markedet snur.

Norge har den siste tiden vært preget av stor økonomisk usikkerhet. Bedrifter og privatpersoner påvirkes av rentehevinger, råvaremangel og prisøkninger på alt fra strøm til dagligvarer.

Denne usikkerheten gjenspeiles også i arbeidsmarkedet. Langt færre selskaper rekrutterer nye talenter, og på Finn.no har om lag 10.000 stillinger forsvunnet i løpet av de siste fire månedene. Samtidig øker antallet kandidater. Resultatet er at det nå er betydelig flere kandidater per stilling enn det var for bare noen måneder siden, og en kompetanse i markedet som tidligere har vært utilgjengelig for de fleste selskaper.

Unik mulighet for langsiktige investeringer

Konklusjonen vi trekker på bakgrunn av dette er at mange selskaper nå er avventende og sitter litt på gjerdet, og ikke benytter seg av det store mulighetsrommet som finnes for å sikre nøkkelkompetanse som tidligere har vært omtrent umulig å få tak i.

Spørsmålet du må stille deg er: Er det slik at vi faktisk ikke kan bære kostnaden av å ansette en ny ressurs, eller venter vi rett og slett fordi resten av markedet gjør det samme? Ledelse handler i stor grad om å ta viktige og vanskelige valg, og rekruttering i et urolig marked er en av disse vanskelige avgjørelsene som bør tas, ikke avventes.

Selv om kampen om talentene er fremdeles hard, ser vi at kandidater med viktig nøkkelkompetanse faktisk er på flyttefot. Og i et smalere marked søker spennende profiler og talenter på stillinger vi tidligere ikke fikk søkere til.

Med andre ord: Akkurat nå har du som ledere en unik mulighet til å gjøre langsiktige investeringer i de rette spesialistene, som ellers er vanskelig å få tak i.

Dersom du setter i gang rekrutteringsprosessene nå – ved å kartlegge markedet, identifisere interne behov, etablere en kravspesifikasjon og opparbeide en stillingsbeskrivelse – vil du være godt posisjonert når vi beveger oss inn i en periode som normalt er høysesong på Finn.

Velger du derimot å følge konkurrentene dine, og sitter stille i båten, vil selskapet ha akkurat samme posisjon når markedet snur og alle igjen er klar til å investere.

Rekrutteringsstrategien er et av dine viktigste verktøy

I usikre tider kan nettopp dette med å trekke i avtrekkeren kanskje føles vanskelig. Mange toppledere opplever at de ofte sitter litt alene med viktige spørsmål som “Har vi de rette folkene i selskapet?”, “Har vi den rette kompetansen?” og “Hva gjør vi nå som vi ser ut til å gå inn i trangere tider økonomisk?”

Det er selvsagt ikke slik at du skal hoppe ut i det med begge føtter dersom forholdene ikke ligger til rette for det. Men hvis du har identifisert nødvendig kompetanse du uansett må rekruttere, er det i utgangspunktet ingen grunn til å være avventende.

Dine viktigste verktøy for å navigere seg klokt i et utfordrende arbeidslandskap er god innsikt i ditt selskaps kompetansebehov og en solid rekrutteringsstrategi. Denne strategien bør ta for seg de tre viktigste grepene du kan ta for å sikre at selskapet har den rette kompetansen:

  1. Rekruttere ny kompetanse inn i selskapet.
  2. Utnytte intern kompetanse ved hjelp av omrokkering, utvikling, reskilling og upskilling.
  3. Nedbemanne og kutte funksjoner som ikke lenger vil være relevante for selskapet i tiden som kommer.

Et nødvendig onde for å frigjøre ressurser

Det siste punktet kan være særlig tungt for ledere å ta stilling til. Det kan være vanskelig å fortelle en lojal ansatt som har vært i selskapet i årevis at deres egenskaper og kompetanse ikke lenger er relevante for fremtidige mål og planer.

Like fullt utgjør det en viktig del av enhver rekrutteringsstrategi, og det er ofte et nødvendig onde for å innhente ny og nødvendig kompetanse. Ved å innlemme nedbemanning i rekrutteringsstrategien åpner du også opp for bedre muligheter til å hjelpe disse ansatte med å gå videre i karrieren, og sammen kan dere finne nye jobbmuligheter alle parter vil være tjent med.

Skaff deg en god sparringspartner

Avgjørelser knyttet til rekruttering, omskolering og nedbemanning kan være utfordrende – særlig når ansvaret i stor grad faller på dine skuldre. Derfor kan det være svært nyttig å finne en god samarbeidspartner på rekruttering – en ekstern spesialist som kan bistå deg gjennom de ulike prosessene, som kan utfordre måten du tenker på, tilby et nytt perspektiv, gi gode råd og fungere som en sparringspartner.

Mange ser på rekruttering og ansettelser som en ren transaksjon, men de som vet å dra nytte av gode sparringspartnere vet også at det er mange gode råd, og mye kunnskap og innsikt å hente når du samarbeider med en profesjonell rekrutteringspartner.

Dfind er en strategisk kompetansepartner, og vår jobb handler ikke bare om å finne den rette kandidaten i henhold til din kravspesifikasjon – vi skal også være en sparringspartner du kan spille ball med. Vi skal høre på deg, utfordre deg, veilede deg og hjelpe deg med å få et klart syn på nøyaktig hva det er din organisasjon behøver for å lykkes i tiden fremover.

Ønsker du å høre hvordan vi kan hjelpe din bedrift?  Kontakt oss for en uforpliktende prat.