17 - 07 - 2020 | Rekruttering

Hvordan AI og HR vil fungere sammen i fremtiden

Lesetid: 3 min

Kunstig intelligens (AI) kommer til å påvirke mange områder av menneskelivet. Det gjelder også for arbeidslivet. Innføringen av intelligent teknologi innen rekruttering, opplæring og karriereutvikling er allerede godt i gang, noe som gir nye muligheter for å gjøre bedrifter mer effektive, mangfoldige og lydhøre overfor de ansattes behov. Her gir vi en kort oversikt over noen av de områdene der vi ser for oss at kunstig intelligens vil kunne endre HR-feltet. 

CV-screening

I en typisk rekrutteringsprosess blir bedriftene oversvømt av CV-er for én stilling. Å gå gjennom søknadene pleide å være en tidkrevende og arbeidskrevende oppgave som måtte gjøres av en person. Nå bidrar kunstig intelligens til å sortere ut klart ukvalifiserte kandidater og identifisere de som bør bli med videre til neste fase av prosessen. AI-systemer sørger også for at alle sider ved personvernet tas hensyn til, slik at både kandidat, arbeidstaker og rekrutterer er sikret at kravene til GDPR følges. 

Kandidatkontakt

Selv om selskapet kan ha en overflod av CV-er, vil rekrutterere unngå å miste den ene stjernekandidaten. Men ansettelsesprosessen tar tid. AI-applikasjoner kan sende ut oppdateringer om prosessen med screening og utvelgelse til intervju, helt frem til kandidatsøket er ferdig. Det viser kandidatene at selskapet verdsetter interessen deres for stillingen og gir dem en mulighet til å komme i kontakt med en virkelig person hvis de ønsker det. Fra et employer brand perspektiv er også dette svært viktig, da antallet personer som får et avslag er mye større enn den ene, eller de få, som faktisk får jobben. Gjør du en god jobb i rekrutteringsprosessen kan du som arbeidsgiver komme til å få en overraskelse. Selv kandidater som ikke blir ansatt vil kunne fungere som ambassadør for virksomheten ved at de føler seg sett og ivaretatt. 

Kandidatintervjuer

Menneskelige fordommer er en utfordring for ledere som ønsker å finne den beste personen til en bestemt stilling. Folk dømmer, ofte ubevisst, basert på faktorer som ikke har noe å gjøre med kravene til jobben. Kunstig intelligens bidrar til å overvinne dette problemet ved å utvikle intervjuspørsmål og andre vurderingsverktøy som i stor grad forhindrer at slike fordommer påvirker ansettelsesprosessen.

Onboarding av nyansatte

En nyansatt har mye å lære, om alt fra plasseringen av kaffetrakteren til goder og lønn. AI kan ta seg av store deler av denne introduksjonsprosessen, slik at lederne på stedet kan fokusere på de viktigste aspektene ved ansettelsen. På denne måten blir ikke den nyansatte så overveldet, men får tilstrekkelig tid til å ta inn all den nye informasjonen som presenteres.

Spørsmål fra ansatte

Selv erfarne ansatte har spørsmål fra tid til annen. De fleste av disse er vanlige spørsmål som ikke trenger å besvares av et menneske. Systemer for kunstig intelligens og teknologier som chatbots kan gi de ansatte svarene de trenger raskt, uten å belaste HR-ansatte med noe annet enn de mest komplekse problemene. På den måten øker servicegraden, og arbeidsbelastningen til HR-avdelingen blir mindre krevende. 

Karrieremuligheter

Regelmessig opplæring, utdanning og faglig utvikling er avgjørende for at de ansatte skal videreutvikle kompetansen sin og bli motivert til å gjøre en god jobb. Utvikling av skreddersydde karriereløp er en annen detaljorientert oppgave som kan effektiviseres ved hjelp av kunstig intelligens. Ansatte kan få en anbefalt rekke utviklingsaktiviteter basert på deres egen ansiennitet, bakgrunn, stilling og personlige mål.

Planlegging

Møter oppleves som en plage i mange ansattes arbeidshverdag, men de kommer aldri til å forsvinne. Å avtale tidspunkter for virtuelle og personlige møter krever ofte en detaljorientert innsats for å koordinere kalendere og å finne en tid og et sted som passer for alle på invitasjonslisten. AI-systemer gjør denne oppgaven mye enklere ved å koordinere kalenderinformasjon og anbefale tider for møter, seminarer, konferanser og andre viktige firmaarrangementer.

Mange mennesker synes kunstig intelligens er skremmende og er redde for at arbeidsplassen skal bli stadig mer upersonlig og automatisert. Men det er faktisk slik at mange aspekter ved AI kan gjøre livet enklere for folk når de skal håndtere de daglige rutinene i et moderne forretningsliv. For HR-fagfolk vil det gjøre det enklere å finne, rekruttere, lære opp og beholde teammedlemmer som bidrar til at selskapet lykkes.

Har du synspunkter om temaet HR og tech, så hører vi gjerne fra deg. Ta kontakt med oss.

Ønsker du å høre hvordan vi kan hjelpe din bedrift?  Kontakt oss for en uforpliktende prat.