24 - 05 - 2022 | Omstilling

Slik rekrutterer du de riktige kandidatene til GRC-rollen

Lesetid: 4 min

Governance, risk & compliance (GRC) er på ingen måte et nytt fagområde, men risikobildet blir stadig mer omfattende, samtidig som rammebetingelsene og regelverket bli mer intrikat for hver dag som går. Å ha tilgang på riktig kompetanse er en forutsetning for å kunne leve opp til nye krav og forventninger.

Har du ressurser med kompetanse innen virksomhetsstyring eller er du ute etter å ansette nye talenter? Kampen om den rette kompetansen er hardere enn noen gang.

I denne artikkelen kan du lese mer om hvorfor det er viktig at du planlegger for å kunne håndtere et mer utfordrende risikobilde, nye krav og et nytt regelverk, og hvordan Dfind kan hjelpe deg med å finne eller bygge opp denne kompetansen i virksomheten.

Økt risiko, nye krav og flere forventninger til virksomheten

GRC, eller virksomhetsstyring, er et stadig større satsningsområde for mange norske virksomheter. Grunnen til det er at mange opplever at virksomheten utsettes for mer risiko i dag enn noen gang før. Dette henger blant annet sammen med økende globalisering og mer krysskulturelt samarbeid.

I tillegg erfarer ledelsen og styret i norske virksomheter at det stilles flere krav til oppdatert informasjon om risikosituasjonen og at både kunder, samarbeidspartnere, investorer og ansatte forventer at virksomheten har god kontroll på og oversikt over områdene som faller inn under GRC.

Dette innebærer at styret er forpliktet til å sette seg inn i risikobildet. Ikke bare vedta, men også diskutere for å enes om prioriteringene og de viktigste risikoområdene. Uten den rette kompetansen og erfaringen blir dette en vanskelig oppgave for styret og ledelsen.

Manglende kompetanse 

Slik jeg ser det er den største utfordringen for de virksomhetene som ønsker å leve opp til krav og forventninger at de mangler den riktige kompetansen internt. I Dfind ser vi også at mange av virksomhetene vi er i kontakt med ikke alltid har rutinene og prosessene på plass eller at GRC-funksjonene ikke har hatt et tydelig mandat.

I dag er det hard kamp om denne kompetansen. Kombinasjonen av et økende risikobilde, endrede rammebetingelser og mangel på de riktige hodene har ført til at mange virksomheter møter seg selv i døra, sliter med å planlegge og prioritere og ta tak i de mest vesentlige risikoområdene.

Les mer: 5 grep du må gjøre for å tiltrekke deg de rette kandidatene

Behov for en strategisk tilnærming til GRC

Hvis styret og ledelsen i selskapet ikke forstår risikobildet i deres bransje er sannsynligheten stor for at de heller ikke vil kunne gjøre de rette prioriteringene og ta de rette beslutningene. Gitt at det nå er mange bransjer som har fått endrede og nye rammebetingelser som reguleres fortløpende er det behov for å ansette ressurser med kompetanse innen GRC.

Se for deg det norske skilandslaget. Løperne ville ikke vært noe sted uten det apparatet de har rundt seg. For at utøveren skal klare å yte sitt beste er det mange ting som skal klaffe. I Norge har vi kanskje blitt bortskjemte og forventer stort sett at vi havner på toppen av pallen. Går det ikke veien leter vi fort etter en forklaring på hvorfor det gikk galt. Som regel er det smørerne som ender opp med å få skylden hvis løpet blir en fiasko. Problemet er at denne kartleggingen skjer i ettertid av at noe ikke gikk helt etter planen.

Dette kan sammenlignes med ansvaret en GRC-rolle skal utfylle, hvilket er å sørge for at selskapet holder seg på riktig spor og at ledelsen og styret har innsikt i hvilke risikoer som må prioriteres for at selskapet kan bevege seg i riktig retning.

Les mer: 5 handlekraftige råd som gir fortrinn i kampen om de beste kandidatene

Dfind hjelper deg med å rekruttere til en GRC-rolle

I min rolle som seniorrådgiver i Dfind opplever jeg at det er en stor mangel på kvalifiserte kandidater som kan fylle GRC-funksjonen i norske virksomheter. Markedet er støvsugd og mange virksomheter, både små og store, har problemer med å få tak i kvalifiserte kandidater. Fordelen for oss i Dfind er at vi, i tillegg til vårt store nasjonale nettverk, også har mulighet til å rekruttere internasjonale, kvalifiserte kandidater via våre kontakter og samarbeidspartnere.

For å kunne hjelpe deg med å finne den riktige kandidaten til å fylle GRC-funksjonen i din virksomhet sørger vi først og fremst for å lære så mye som mulig om dere og virksomhetens forretningsmodell. Det gjør vi for å kunne forstå hvordan denne rollen skal fungere og, ikke minst, hva slags myndighet og ansvar vedkommende får.

Arbeidet med å finne den rette kandidaten begynner alltid med en samtale om hvilke risikoområder dere har identifisert og om det er vedtatt av styret. Dette gjør vi for å få en forståelse for hvilken kompetanse dere har behov for.

Videre i prosessen frem mot å finne rett kandidat inntar vi rollen som sparringspartner og rådgiver der vi stiller deg spørsmål basert på bransje og virksomhet. Dette hjelper oss med å kartlegge behovet dere har i dag, men også hvordan GRC-rollen bør fungere på sikt.

Hos Dfind jobber vi alltid i team. Det betyr at du ikke får hjelp av én rådgiver alene, men en sammensatt gruppe av eksperter med bred erfaring og praktisk kompetanse innen flere av GRC-områdene. Teamet gir deg råd og følger deg opp gjennom hele rekrutteringsprosessen.

Fokuserer du på de vesentligste risikoene i selskapet ditt?

Etter hvert som behovet for en GRC-funksjon øker i mange norske virksomheter blir det vanskeligere å identifisere og ansette de riktige kandidatene. I Dfind har i lang erfaring med dette og er fremst i rekken av norske aktører som hjelper virksomheter med å rekruttere denne kompetansen.

Fokuserer du på de riktige risikoene i selskapet ditt? Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg? Ta kontakt med oss og kom i dialog med vårt team innen GRC.

Ønsker du å høre hvordan vi kan hjelpe din bedrift?  Kontakt oss for en uforpliktende prat.