30 - 08 - 2023 | ESG

Investering i ESG kan gi betydelige fordeler i kampen om kandidater

Lesetid: 4 min

Er du klar for å vise frem hvordan organisasjonen din bygger en mer rettferdig og bærekraftig jobbfremtid? En av de mest effektive måtene du som leder kan engasjere arbeidsstyrken din på er å innprente en følelse av formål, mening og prestasjon i jobben de gjør.

Den beste måten å gjøre dette på er å hjelpe dem med å se at deres prestasjoner blir realisert gjennom bærekraftige bidrag til verdensøkonomien, miljøet og samfunnet generelt. Derfor bruker organisasjoner i økende grad sine ESG-strategier for å holde folk engasjert, og tiltrekke seg jobbsøkere. Pandemien fikk mange til å revurdere jobben og karrieren sin. Mange mennesker sluttet i jobben og fant seg nytt arbeid, eller de trakk seg helt ut av arbeidsmarkedet fordi de ønsket seg bedre lønn og et større formål i karrieren.

Selv nå, i en tid der det er stor usikkerhet knyttet til økonomien, er arbeidsmarkedet sterkt, og kandidatene ønsker fortsatt å gjøre meningsfylt og oppdragsbasert arbeid.

Stadig færre er engasjert i arbeidet sitt

Forskning fra Randstad Workmonitor viser at folk ønsker at verdien til organisasjon de jobber for skal samsvare med deres egne verdier på en rekke bærekraftspørsmål:

77% sier at arbeidsgiverens formål og verdier når det gjelder bærekraft, mangfold og styring er viktig for dem. Samtidig vet vi at de ansattes generelle engasjement knyttet til arbeidsplassen har falt. For eksempel ser vi fra USA at nivåene i 2021 falt for første gang på et tiår, ifølge Gallup. Bare en tredjedel av de som deltok i undersøkelsen sa at de var investert i arbeidet sitt, og rundt én av seks personer er aktivt uengasjert.

ESG er viktigere for jobbsøkere enn for arbeidsgivere

Selv om over tre fjerdedeler av arbeiderne som deltok i undersøkelsen sier at ESG-spørsmål er viktige for dem, undervurderer arbeidsgivere betydningen av det.

Innsikt fra rapporten Talent Trends for 2023 viser at kun 22% av arbeidsgivere mener det er viktig å dele detaljer om selskapets initiativer knyttet til bærekraft (ESG) og samfunnsansvar (CSR) som en del av kandidatopplevelsen.

Over halvparten, nærmere bestemt 58%, sier at de er bekymret for at bærekraftstiltak vil ha negativ innvirkning på lønnsomheten, selv om de forstår viktigheten av det. 59% innrømmer at de kan nedprioritere grønne initiativer dersom det er en økonomisk nedgang.

Voksende behov for bedre gjennomføringsevne

I likhet med initiativer for mangfold, likestilling og inkludering, er det en nedgang fra år til år også når det kommer til ESG-tiltak som faktisk gjennomføres:

 • Antallet selskaper som belønner arbeidsstyrken basert på bærekraftstiltak har falt med 10 prosentpoeng til 33%.
 • De som rapporterer at de bruker mer bærekraftige materialer har falt med 12 prosentpoeng til 35%.
 • Antallet selskaper som rapporterer at de har retningslinjer for reduksjon av karbonavtrykket har falt med ni prosentpoeng til 37%.

Ironisk nok sier flertallet (72%) at de vil prioritere leverandører og samarbeidspartnere som kan vise til en god praksis for bærekraft, og 60% sier at de vil slutte å jobbe med leverandører og samarbeidspartnere som ikke gjør en innsats for å være bærekraftige.

Nesten en fjerdedel (22%) erkjenner behovet for å forbedre budskapet om tiltak for å fremme deres samfunnsansvar, og på den måten skape en bedre reise for jobbsøkere.

Større press fra både aksjonærer og kandidater

En økende bekymring for klimaendringer, og den uforholdsmessig store påvirkningen dette har på fattigere samfunn, gjør at stadig flere mennesker og organisasjoner nå lover å gjøre noe med problemet. Dette inkluderer tiltak for å nå målene om null utslipp og redusert energiforbruk.

Samtidig har press og påvirkning fra bevegelser for sosial rettferdighet ført til at mange selskaper nå forplikter seg til å støtte og finansiere tiltak som gagner marginaliserte samfunn, gjennom utviklingsstøtte og initiativer for opplæring og jobbtrening.

Styret og ledelsen forventes i økende grad å fremme tydelige initiativer og retningslinjer, og da særlig når det gjelder ESG-spørsmål. Presset kommer ikke bare fra aksjonærer, men også fra kandidatene på arbeidsmarkedet. Dette er noe selskaper ser ut til å være klar over, spesielt når det gjelder Generasjon Z:

71% av arbeidsgivere som deltok i undersøkelsen sier at en demonstrasjon av bærekraftige og etiske retningslinjer hjelper dem med å tiltrekke seg arbeidstakere fra denne målgruppen.

Fremhev selskapets retningslinjer for bærekraft

Ved å få på plass solide retningslinjer og rutiner for bærekraft gjør du ikke bare virksomheten mer attraktiv for de beste kandidatene – du bidrar i tillegg til å holde din eksisterende arbeidsstyrke engasjert, fokusert og tilfredsstilt. Ved å fremheve hvordan deres arbeid bidrar positivt til miljøet, kundene og samfunnet, skaper du en kraftig motivasjon, og inspirerer til høy arbeidsinnsats. Det er også et effektivt virkemiddel i arbeidet med å snu trenden med et dalende engasjement, bygge lojalitet blant de ansatte og øke produktiviteten i selskapet.


59% kan nedprioritere grønne initiativer dersom det er en økonomisk nedgang.

3 spørsmål du bør stille som leder:

 1. Kommuniserer vi våre bærekraftstiltak og resultater regelmessig til våre ansatte, våre kandidater og offentligheten?
 2. Er vår ESG-strategi i samsvar med våre ansattes verdier, og oppnår organisasjonen vår målbare resultater for å holde folk engasjerte og fokuserte?
 3. Samarbeider vi med forhandlere, leverandører og andre partnere som også verdsetter bærekraft, og hjelper oss med å fremme våre mål?

Hvordan bygge gode bærekraftsinitiativer?

 1. Fremhev hvordan din bærekraftstrategi gjør en forskjell for enkeltpersoner, og verden, ved å skape og dele ekte suksesshistorier.
 2. Utnevne interne og eksterne ambassadører som kan formidle hvorfor organisasjonen din omfavner spesifikke ESG-programmer.
 3. Gjør din tilnærming til bærekraftsinitiativer til en demokratisk prosess. Spør og involver ansatte i temaer som klimaendringer, mangfold, likestilling, sosial rettferdighet og sosioøkonomiske initiativer.
 4. Invester i initiativer som er i tråd med organisasjonens styrker, og finn måter for dine ansatte til å bruke sin unike ekspertise for å gjøre en forskjell.
 5. Streb etter fremskritt, ikke perfeksjon. Det vil alltid være flere måter for din organisasjon å bli bedre på bærekraft på. Hvis du føler deg overveldet, start i det små og gjør gradvise endringer over tid for å nå målene dine.

Last ned gratis rapport: Talent Trends 2023