Hva kan nettverket ditt gjøre for deg?

Nettverk er for mange en anstrengende greie. Vi synes ofte det er ubehagelig å skulle bli kjent med helt ukjente. Hva skal til før vi kan si at noen er en del av nettverket vårt, og hvordan skal vi bygge og bruke nettverk? Morten Kolek hos Dfind forteller om sine erfaringer.

Nettverk er for de aller fleste av oss en verdifull ressurs. Men for å kunne trekke ut potensiale som ligger i nettverket man har må man først kartlegge hvem det er som er en del av nettverket, samt at man bør kartlegge hva det er man ønsker å få ut av nettverket sitt (noe som selvsagt også kan variere med forespørselen).

Mentor

Før jeg utbroderer mer om hva nettverk og hvordan man kan bruke det har jeg lyst til å introdusere dere for litt statistikk. Min forening Econa (tidligere Siviløkonomforeningen) gjennomførte for noen år siden en undersøkelse på hvor mange av medlemmene som ønsket å bidra innenfor frivillighet. I tillegg innførte man mentorordning for medlemmene som har vist seg å bli veldig populær. Når det kommer til undersøkelsen viste deg seg at brorparten av medlemmene ønsket å bidra til frivillige verv, og en storm av medlemmer ønsket å bidra i mentorordningen. Det spennende i dette ligger jo i at de fleste (tvilsomt at dette utelukkende gjelder for medlemmer av Econa, men jeg har ikke statistikk grunnlag for å mene noe utfyllende om dette) ønsker å bidra med sin kompetanse på et frivillig grunnlag. I dette ligger det mye informasjon i forhold til å benytte seg av sitt nettverk. Kanskje kan man anta at de man har i sitt nettverk, som man spør om hjelp, også vil finne motivasjon i forhold til å kunne hjelpe deg – det vil jeg anta, og det teller positivt for deg i bruk av ditt nettverk.

Kom deg videre

Når jeg rådgir kandidater vi er i kontakt med i forhold til bruk av nettverk så er det jo ofte snakk om i arbeidslivssituasjon. Og la oss spille videre på nettopp dette. Du ønsker å bruke ditt nettverk for å komme deg videre i din karriere. Hvem er da ditt nettverk? Familie og nære venner er det mest opplagte, men det er kanskje ikke her man har det beste nettverket. Kolleger på din nåværende arbeidsplass (som du stoler på) vil være et godt nettverk å ha, tidligere kolleger som kjenner deg og dine prestasjoner, kunder og eventuelle andre interessenter, og (avhengig av hvor lenge siden du var student) studievenner som du har gjort gruppearbeid med kan være et godt nettverk for deg.

Referanse

Å gjøre seg verdig en uoffisiell referanse er noe man alltid må tenke på dersom man ønsker å benytte seg av sitt fulle nettverk. I en uoffisiell referanse må man være trygg på at personen man benytter seg av ønsker deg alt vel, og har et godt og riktig bilde av hvem du er som person. Man ønsker jo å benytte seg av sitt nettverk for å komme i posisjon for et jobb skift eller en annen mulighet man har lyst til å utforske. Man bør derfor være relativt trygg på at referansen vet hvem du er og at du vil kunne komme til å gjøre en god jobb – her er det selvsagt viktig å også ha i «bakhode» at nettverket ditt også må gå god for hvem du er og hvordan du jobber. Med andre ord, nettverket ditt løper også en risiko ved å anbefale deg videre – det vil si at ved å bruke ditt nettverk forplikter det også noe i forhold til å være trygg på at dette er riktig jobb også for deg.

Slitasje

Ikke bruk opp nettverket ditt. Personer som jobber med salg har ofte en ivrighet i forhold til å benytte seg at sitt nettverk. De er ofte også gode på å «spille ball» med nettverket sitt, og er normalt flinke på nettopp dette. Men å til stadighet ta kontakt med de samme personene vil kunne slite litt på nettverket, og du ønsker primært å bruke nettverk til å bedre din posisjon ikke altfor ofte.

Det finnes mange verktøy i forhold til å pleie nettverk. LinkedIn som det mest opplagte. Det å være tilstede her vil mange si at ikke er viktig, men nødvendig. Bruk tid på profilen din, bygg den opp slik at den fungerer godt (les gjerne denne artikkelen om LinkedIn), og vær aktiv. Med å være aktiv på LinkedIn mener jeg å melde deg inn i relevante grupper, delta i diskusjoner, skriv innlegg, lik og del det du mener er relevant for ditt nettverk, og knytt kontakter. Med andre ord – gjør deg selv relevant og lagt merke til.

Kast deg ut i det

Vær ikke redd for å bruke nettverket ditt, min erfaring er at de fleste man har rundt seg ønsker å hjelpe. De fleste finner en egen indre motivasjon av å hjelpe andre (gitt at de kan stå inne for det), og det vil kunne komme deg til nytte – men du må kaste deg ut i det, og de færreste vet at du lurer på noe før du faktisk tar kontakt. 

La meg være en del av ditt nettverk – legg meg til på LinkedIn, så tar vi en prat!

Morten Vigen Kolek

Senior Manager i Dfind Finance siden 2017. Er utdannet Siviløkonom og har i tillegg studert sosiologi og samfunnsøkonomi. Har erfaring fra Econa (tidligere Siviløkonomene) som markedskonsulent med fokus på studenter, og videre som HR Business Partner Norden for YILPORT. Jeg er opptatt av de detaljer som gjør et ansettelsesforhold fruktbart og i tillegg teknologi innenfor rekruttering.